Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Pressmeddelanden’ Category

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Allianspartierna i landstinget vill nu ha besked från de styrande socialdemokraterna om de kommer att följa sina partikamrater i Umeå kommun kring att gå vidare med förslaget om förkortad arbetstid men med bibehållen lön. Förslaget skulle som presenterats har varit att personalen ska kunna jobba sex timmar men få lön för åtta.

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget blir den uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter även att personalen kan utföra samma arbete på sex timmar som på åtta. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

Socialdemokraterna verkar helt ha tappat greppet om ekonomiskt ansvarstagande när de går fram med sådana här förslag säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansgruppledarna menar att arbete och fler skattekronor till sjukvården hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

Allians för Västerbotten

Interpellation
2014-03-27

Vill Socialdemokraterna införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar?

Socialdemokraterna i Umeå har nu bestämt sig för att pröva sin vision om en 6 timmars arbetsdag med full lön på några av Umeå kommuns arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst.

Med en sådan reform, följer ett ekonomiskt ansvarstagande, något som Socialdemokraterna varken har en tydlig finansiering eller tidpunkt för. Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna har glömt denna koppling.

Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg.

Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget så är det uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Det förutsätter att personalen kan utföra samma arbete fast på 6 timmar och inte 8 timmar. Att rekrytera ytterligare personal för att täcka upp detta kommer att bli ett måste vilket i sin tur medför ytterligare kostnadshöjningar.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

Kommer du likt dina partikamrater i Umeå kommun att gå vidare med att införa förslaget om att jobba 6 timmar men bibehållen lön för 8?

Vilka verksamheter kommer i så fall, om olyckan är framme och att ni vinner valet i höst, att få börja med detta?

Hur avser du att finansiera detta förslag på ungefär 1,1 miljarder?

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M) Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd Gruppledare

Olle Edblom (C) Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare Gruppledare

Annonser

Read Full Post »

I dag ställer sig Alliansen i landstinget frågan till den politiska majoriteten om de tänkt att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken? Bakgrunden till detta är ett uttalande om detta vid senaste landstingsfullmäktige och de pågående planerna om att bygga en ny sjukstuga vilket skulle göra den gamla överflödig. Alliansen vill även ha svar på frågeställningar om hur långt planerna kring den nya sjukstugan har kommit samt vilka kostnader nybyggnationen kommer att få.

Det blir ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar att riva den befintlig sjukstuga säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Allians för Västerbotten

Interpellation
2014-03-04

Ska sjukstugan jämnas med marken?

Vid landstingsfullmäktige den 18 februari proklamerades att det inte var uteslutet att Dorotea sjukstuga skulle jämnas med marken. Detta i sammanhanget att den politiska majoriteten planerar att bygga en ny sjukstuga intill äldreboendet Bergvattengården.

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Anser du att sjukstugan i Dorotea ska jämnas med marken?
2. Avser du fullfölja byggplanerna för en ny sjukstuga i Dorotea?
3. Hur långt har planerna på nybyggnation kommit?
4. Är det Dorotea kommun eller landstinget som ska bygga sjukstugan?
5. När beräknas byggnationerna komma igång och sedan slutföras?
6. Vilka drifts- och investeringskostnader beräknas nybyggnationen ha?

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M) Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd Gruppledare

Olle Edblom (C) Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare Gruppledare

Read Full Post »

Allianspartierna i landstinget vill ha svar från den politiska S-majoriteten i landstinget om de tänker ta någon hänsyn till folkomröstningsresultatet. Trots att det gått två månader sedan valresultatet blev klart samt att majoriteten lagt sin nya budget har få besked kommit. Dorotea har än så länge bara fått politiska utfästelser om att flytta sjukstugan men ännu inga konkreta planer med risk- eller konsekvensanalyser. Åsele har fortfarande kvar sin akutbil. Ännu har inga löften eller besked kommit om hur majoriteten tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Medborgarna i länet vill ha besked från Socialdemokraterna om hur de tänker kring folkomröstningen i en samlad bedömning med vilka politiska beslut som kommer att vidtas säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansens gruppledare vill vid kommande landstingsfullmäktige om två veckor ha besked om Socialdemokraterna kommer att ta hänsyn till folkomröstningen, om hur de tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet och hur sjukvården i Dorotea och Åsele kommer att bli.

Allians för Västerbotten

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10

Read Full Post »

Idag, måndag, presenterade Allianspartierna i landstinget sitt gemensamma förslag till ett åtgärdsprogram i samband med den kommande folkomröstningen den 8:e september. Åtgärdspaketet består av tre delar och syftar till att skapa trygghet för sjukvården i hela länet. De tre delarna är: en fungerande akutsjukvård, vårdplatserna på länets tre sjukhus och en fungerande primärvård.

– Hela länet förtjänar en rättvis och trygg sjukvård. De beslut som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tagit med bl.a. indragning av ambulans och vårdplatser är en direkt nedmontering av Västerbottens hälso- och sjukvård som bidrar till en minskad trygghetskänsla hos befolkningen. Alliansen har andra förslag som garanterar en rättvis sjukvård och som inte drabbar landstingets viktigaste kärnverksamheter.
säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Läs Alliansens åtgärdsprogram här

Read Full Post »

Att vårdnivån skulle bli precis densamma på de två nya planerade vårdplatserna i Dorotea, som de styrande Socialdemokraterna i landstinget hävdar, stämmer inte alls enligt Alliansen i landstinget.

Till stöd för detta har det tagits fram en sammanställning över hur det var förut på sjukstugan och hur det är planerat att bli. Jämförelsen är gjord av medicinsk personal med insyn i hur det är idag och bekräftas från läkarhåll.

Sammanställningen visar att störst skillnad är det på akutvården som nu försvinner från sjukstugan. Första medicinska hjälpen vid akuta behov, inledning av behandling vid stroke, omhändertagande vid akuta förlossningar, medicinsk vård i livets slutskede, blodförgiftning med mera kommer endast hanteras med stöd av jourhavande läkare eller skickas med ambulans till närmaste sjukhus, inte som förr till en plats på sjukstugan. Sammantaget blir det en kraftig försämring av akutsjukvården på orten, tillgänglighet samt möjlighet att som inskriven patient dagligen få en medicinsk bedömning. Skillnaderna är mycket påtagliga och det är inte alls som felaktigt hävdas att det skulle vara precis samma vårdnivå.

– Det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna hävdar, helt felaktigt, att det skulle vara samma vårdnivå på de två nya vårdplatserna på Bergvattengården som det har varit på sjukstugan i Dorotea, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070-254 45 15, Marianne Normark (FP) 070-243 57 04, Olle Edblom (C) 070-564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070-278 58 10.

Read Full Post »

Idag på Stora Nolia presenterade Alliansen i landstinget sin valfolder inför folkomröstningen (se bifogad fil). För Alliansen är det en folkomröstning för hela länet där länets medborgare ska få säga sitt om hur sjukvården fungerar. Länets medborgare får på så sätt säga sitt om deras inställning till en Socialdemokratisk politik som ersätter ambulans med akutbil och tar bort den trygghet som akutplatserna i Dorotea är för inlandsbefolkningen. Detta är en politik som vi från alliansen inte kan acceptera säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

Med en månad kvar är det viktigt att alternativen tydliggörs och att levande debatt uppstår. Från Alliansen har vi varit tydliga att vi förespråkar ett JA-alternativ. Ett alternativ som betyder att Åsele får ambulans tillbaka och Dorotea sina akutvårdsplatser samt en rättvis sjukvård i hela länet. Mot detta står Socialdemokraterna och Miljöpartiet som förespråkar ett NEJ som innebär att den inslagna politiken där akutvården försämras i hela länet och länets kommuner ställs mot varandra.

Alliansen kommer nu aktivt att arbeta för ett högt valdeltagande och att så många som möjligt röstar JA den 8 september.

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10

Läs valfoldern här

Read Full Post »

Nu är det bara en månad kvar till det är folkomröstning i länet om sjukvården. För Alliansen är det en folkomröstning för hela länet där länets medborgare ska få säga sitt om hur sjukvården fungerar. Länets medborgare får på så sätt säga sitt om deras inställning till en Socialdemokratisk politik som ersätter ambulans med akutbil och tar bort den trygghet som akutplatserna i Dorotea är för inlandsbefolkningen. Detta är en politik som vi från alliansen inte kan acceptera säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

Med en månad kvar är det viktigt att alternativen tydliggörs och att levande debatt uppstår. Från Alliansen har vi varit tydliga att vi förespråkar ett JA-alternativ. Ett alternativ som betyder att Åsele får ambulans tillbaka och Dorotea sina akutvårdsplatser samt en rättvis sjukvård i hela länet. Mot detta står Socialdemokraterna och Miljöpartiet som förespråkar ett NEJ som innebär att den inslagna politiken där akutvården försämras i hela länet och länets kommuner ställs mot varandra.

Alliansen kommer nu aktivt att arbeta för ett högt valdeltagande och att så många som möjligt röstar JA den 8 september.

Därför har vi också tagit fram en gemensam folder som vi kommer att presentera vid en utfrågning av Alliansens gruppledare i anslutning till Folkpartiets monter imorgon fredag klockan 12.00

Ni är varmt välkomna till denna utfrågning!

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: