Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Övrigt’ Category

Idag presenterar allianslandstingspolitiker i Skellefteå ett framtidspaket för Skellefteå lasarett. Dokumentet finns att läsa här på hemsidan under publikationer

Annonser

Read Full Post »

Personlig assistans till funktionshindrade efterfrågas.

Många vittnar om svårigheter att hitta rätt i landstingets lokaler. Personer med funktionsnedsättning som inte har med sig anhörig eller en egen ledsagare ställs ofta inför denna otillfredställane och stressande situation.

Det skriver Alliansen i Västerbotten i en interpellation till landstinget.

Publicerad i Norran den 13/10 2011 Läs hela artikeln här 

Read Full Post »

Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under första halvåret 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.

 Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott mot budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -52 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Läkemedelskostnaderna har varit 13 miljoner kronor högre än budgeterat och landstingets kostnader för utomlänsvård har varit 6 miljoner kronor högre än budgeterat. Under första halvåret 2011 har landstinget köpt tjänster från bemanningsföretag (stafettläkare m.fl.) för 28 miljoner kronor.

 Den totala nettokostnaden 2011 för landstingets verksamhet prognostiseras till ett underskott på runt 90 miljoner kronor. För de kommande åren är situationen bekymmersam för Västerbottens läns landsting. Sammantaget inklusive nuvarande budgetproblem i verksamheten, är behovet av kostnadsminskande åtgärder ca 300 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

 Att landstinget vid årsslutet inte ser ut att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning ser Alliansen mycket allvarligt på.

 Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk. I juli 2011 väntade 318 barn och unga i Västerbotten mer än 30 dagar på ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås.

 Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Delårsrapporten visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.

 Allians för Västerbotten

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: